Redakcja.

Witrynę internetową prowadzi BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Adres do korespondencji:

ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Informacje o Firmie

Numer KRS: 0000363068
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 500 000 EUR
Numer NIP: 107-001-68-86

Kontakt

Tel.: +48 800 269 269
E-Mail: info.bmw.pl@bmw.com

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

Beneficjent: Dex Premium sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 83 825,73 zł


Dex Premium Sp. z o.o. w ramach projektu „Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” otrzymała dotację w wysokości 83 825,73 zł na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.