W bezpiecznej odległości,
ale zawsze z Wami.

Bezpieczeństwo w BMW.

W bezpiecznej odległości,
ale zawsze z Wami.

Drodzy Klienci,

Dla BMW zdrowie pracowników, partnerów i Was – naszych Klientów – to kwestia priorytetowa. Dlatego wdrożyliśmy szereg środków zaradczych oraz przygotowawczych, solidarnie dbając o Wasze i wspólne bezpieczeństwo. Jednocześnie chcemy Was zapewnić, że jesteśmy nadal do Waszej dyspozycji. Nasz salon i serwis pozostaje otwarty, przy zachowaniu dodatkowych środków sanitarnych i bezpieczeństwa. Aby ułatwić Wam przestrzeganie zalecanego minimalizowania kontaktów, wprowadzamy także szereg dodatkowych rozwiązań komunikacji online i zdalnej. W tych trudnych chwilach wciąż służymy Wam tak, jak potrafimy najlepiej.
Mamy nadzieję, że BMW dostarcza Wam radości każdego dnia, nawet w tych wyjątkowych okolicznościach.

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020

W bezpiecznej odległości, ale zawsze z Wami.

Nowe zasady funkcjonowania salonu i serwisu BMW.

Poproś o kontakt lub ofertę.

Zgoda na komunikację marketingową

Chcę otrzymywać komunikację marketingową od Sikora AC Lubin Sp. z o.o. za pośrednictwem

Wnioski o wprowadzenie zmian w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody oraz prawo do wycofania zgody

Aktualności.

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

Beneficjent: Dex Premium sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 83 825,73 zł


Dex Premium Sp. z o.o. w ramach projektu „Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” otrzymała dotację w wysokości 83 825,73 zł na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.